top of page
Search
  • Writer's pictureAUELS

Signatura de conveni col·laboració amb Les Croniques


A la seu social d'AUELS, van signar el conveni de colaboració per a dos entitats, han asistit els presidents: Raquel Barandiaran com a presidenta d'’Associació de Premsa de la Comunitat Sorda (APCS), i Daniel Buñuelo com a president d'Associació d'Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes (AUELS).


Ambdues entitats acorden els punts destacats de conveni:

  • Difusió i compartit de les noticies de diferents mitjans de comunicació.

  • Participació i col·laboració de les activitats formatives.

  • Publicar els logos d'entitat AUELS i Les Cròniques enllaç a les pagines webs institucional.

  • Recursos materials

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page