top of page
fes-te-soci.jpg

Gràcies a la participació dels socis i socis a les nostres activitats ia les seves aportacions, AUELS disposa de recursos econòmics suficients per mantenir-se. Tanmateix, associar-se a AUELS dóna una sèrie d'avantatges econòmics, no tan sols per les activitats organitzades, sinó també pels serveis d'AUELS

Per pagar la quota de soci/a, el número de compte corrent per fer la transferència bancària de l'entitat “CaixaBank” és:

 

ES95 2100 1401 7802 0020 6036

O bé, una opció de pagament targeta virtual (TPV), demana email a auels.junta@gmail.com i enviarem un enllaç.

QUINES AVANTATGES TEU ASSOCIAR-SE?

Ancla 1
SOCI USUARIS

Quota soci anual 30€

Perfil de soci/ai requisits:

Persones que actualment siguin estudiants de LSE-LSC: cursos de comunicació (associacions), cicle formatiu de Mediació Comunicativa i estudis universitaris i/o Doctorats relacionats amb la Llengua de Signes. Caldrà presentar un certificat o similar on es faci constar els estudis que s'estan realitzant.

Avantatges i drets de soci/a:

 • Assistir a l'assemblea amb dret de veu i vot.

 • Rebre tota la informació de l'associació (documents, agenda, circular, e-mails, recursos, assessorament...).

 • Participar i accés a les activitats organitzades per AUELS.

 • Descomptes per la compra d'articles a la Llibreria Alibri.

 • Possibilitat d´entrar com a membre de la junta directiva.

 • Participar dels serveis d'AUELS.

 • Possibilitat d'entrar a les comissions i/o participar els projectes d'AUELS.

 • Consulta els signes i la gramàtica de la LSC.

 • Màxim 6 vegades anual per sol·licitar el servei d'intèrpret o mediador comunicatiu gratuïta.

Documentació a presentar:

 • Fotocòpia de DNI

 • Fotocòpia de certificat de discapacitat reconeguda minim 33%

 • Fotocòpia de certificats o diploma de cursos de formació de LSC (minim nivell B2 de 120h o equivalent)

 • Fotocòpia de certificat d'empresa per a professionals que treballin dins de la CS.

 • Certificat de les tasques de voluntariat o de soci de quasevol de les associacions relacionades amb la Comunitat Sorda, Sordcega o la Llengua de Signes

 • En cas de professionals vinculats de la LSE o LSC: titulació d'intèrpret, mediador comunicatiu o especialista en llengua de signes.

SOCI ESTUDIANT

Quota soci anual 20€

Perfil de soci/ai requisits:

Persones que actualment siguin estudiants de LSE-LSC: cursos de comunicació (associacions), cicle formatiu de Mediació Comunicativa i estudis universitaris i/o Doctorats relacionats amb la Llengua de Signes. Caldrà presentar un certificat o similar on es faci constar els estudis que s'estan realitzant.

Avantatges i drets de soci/a:

 • Assistir a l'assemblea amb dret de veu però sense vot

 • Rebre tota la informació de l'associació (documents, agenda, circular e-mails, recursos, assessorament...).

 • Descomptes per la compra d'articles a la Llibreria Alibri.

 • Participar de les activitats formatives i tallers.

 • Participar i accés a les activitats organitzades per AUELS.

 • Possibilitat de fer les pràctiques amb les activitats organitzades per AUELS.

 • Possibilitat d'entrar a les comissions i/o participar els projectes d'AUELS

 • Consulteu els signes i gramàtica de la LSC.

 • Possiblitat de col·laboració o participació els projectes d'AUELS

Documentació a presentar:

 • Fotocòpia del DNI

 • Fotocòpia dels certificats o diplomes de cursos formació de LSE o LSC acabats de quaselvol nivell, o bé un certificat conforme s'està cursant un nivell determinat.

 • En cas si actualment estudiant d'un CFGS mediació comunicativa o grau universitària relacionat amb la LSC: una fotocòpia de matricula o certificat acadèmic.

SOCIOS NOUVINGUTS
Quota soci anual 10€

 

Perfil de soci/ai requisits:

Persones que encara no han tingut contacte amb la Llengua de Signes o el seu nivell competencial no els permet encara comunicar-se. Amb dret de veu però sense vot.

Avantatges i drets de soci/a:

 • Assistir a l'assemblea amb dret de veu però sense vot

 • Rebre tota la informació de l'associació (documents, agenda, circular e-mails, recursos, assessorament...).

 • Descomptes per la compra d'articles a la Llibreria Alibri.

 • Participar dels serveis d'AUELS.

 • Participar i accés a les activitats organitzades per AUELS.

Documentació a presentar:

 • Fotocòpia del DNI

bottom of page