top of page

Intèrpret de Llengua de Signes Catalana

L´intèrpret de llengua de signes és un professional competent tant en llengua de signes com en llengua oral que s´encarrega d´interpretar els missatges entre una llengua i l´altra, eliminar les barreres de comunicació existents entre els usuaris i facilitar l´ accés a la informació en llengua de signes.

 

La funció principal de l'intèrpret de llengua de signes és igualar la situació de comunicació entre persones sordes usuàries de la llengua de signes i persones competents en aquesta.

 

Els intèrprets de llengua de signes, a diferència dels intèrprets de llengües orals, interpreten de i cap a la llengua de signes, els seus clients són persones sordes i oients del mateix àmbit geogràfic, i les situacions d'interpretació en què desenvolupin la seva treball són tant diverses com les necessitats comunicatives dels seus clients.

 

L'AUELS té una borsa de professionals i xarxa d'entitats  d'intèrpret de LSC, que ofereix per als usuaris de socis d'AUELS, i altres entitats o empreses.  L'objectiu d'aquest servei és facilitar la comunicació a la societat entre persones sordes signants i persones oients, com una eina d'accessibilitat que facilita la igualtat d'oportunitats i autonomia personal a la vida diària de les persones sordes a la nostra societat .

 

El Servei d'Intèrprets de Llengua de Signes Catalana (LSC) està dirigit a qualsevol persona sorda o sorda cega que ho sol·liciti a les comarques: Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, per realitzar qualsevol gestió relacionada amb la vida quotidiana, en els següents àmbits o entorns:

 

  • Àmbit sanitari

  • Entrevistes laborals

  • Àmbit escolar

  • Gestions jurídics o bancàries

  • Àmbit jurídic

  • Serveis Socials

  • Gestions a administracions públiques

  • Comissaries de policia

  • Llamades telefòniques, etc.

 

Per realitzar la petició dels serveis s'han de facilitar els dades de la persona o entitat sol·licitant i el lloc, data, hora i motiu de la sol·licitud. Contacti: auels.serveis@gmail.com

 ​ Per als serveis col·lectius són aquells relacionats amb jornades, visites culturals,  conferències, cursos, assemblees, activitats d'oci, etc. Consulteu el pressupost.

ilse.jpg
bottom of page