top of page

Mediació Comunicativa

La mediació comunicativa és un servei amb un professional competent en llengua de signes i en diferents estratègies de comunicació que ofereix suport a les persones sordes, sordesegues i amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla a l'entorn de la seva vida diària i als les seves interaccions, facilitant la participació i comprensió en diferents situacions i realitzant accions de difusió i sensibilització social.

 

Els destinataris del servei són totes aquelles persones sordes i sòcies de l'AUELS o entitats/empreses de la província de Barcelona.

 

  • Visites mèdiques i hospitalàries

  • Gestions a les administracions públiques

  • Gestions jurídiques, amb notaris i advocats

  • Entrevistes laborals

  • Entrevistes escolars

  • Reunions específiques amb professionals

  • Etc.

 

Així com altres situacions similars a les quals es requereixi intervenció per afavorir la comunicació entre les persones sordes i les persones oients, i per donar suport a situacions de risc d'exclusió social.

 

Per realitzar la petició dels serveis s'han de facilitar els dades de la persona o entitat sol·licitant i el lloc, data, hora i motiu de la sol·licitud.

 

Per sol·licitar el servei, és imprescindible fer-ho amb antelació. Per gestionar la reserva del mediador, es pot sol·licitar per:

Correu electrònic: auels.serveis@gmail.com

mediacion.png
bottom of page