top of page
Search
  • Writer's pictureAssociació Ls

Assemblea Ordinaria de Soci

El passat dia 7 de magi es vam celebrar l'assemblea ordinaria de soci, a la ser social.


Com es habitual els punts d'ordre del dia: lectura i aprobació d'acta anterior, informe del President, memòria d'activitats del 2021, balanç economic, projectes i acords sobre la creació de comissió d'estatuts. Finalment hem votat en contra l'afiliació de FESOCA.


1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page