top of page
fes-te-soci.jpg

Gràcies a la participació dels socis i sòcies en les nostres activitats i a les seves aportacions, AUELS disposa de recursos econòmics suficients per a mantenir-se. Tanmateix, associar-se a AUELS dóna un seguit d'avantatges econòmiques, no tant sols per les activitats organitzades, sinó també pels serveis d'AUELS

Per pagar la quota de soci/a, el número de compte corrent per realitzar la transferència bancària de l' entitat “CaixaBank” és:

 

ES95 2100 1401 7802 0020 6036

O bè, una opció de pagament targeta virtual (TPV), demana email a auels.junta@gmail.com i enviarem un enllaç.

QUINES AVANTATGES TÉ ASSOCIAR-SE?

Ancla 1
SOCIS USUARIS

Quota soci anual 40€

Perfil de soci/a i requisits:

Persones sordes o sordcecs natius d'usuaris de llengua de signes, oients competents de LSC de nivell C1 o C2, professionals titulats relacionat de LS o similar, i oients de familiars (CODA).

Avantatges i drets de soci/a:

 • Assistir a l’assemblea amb dret de veu i vot.

 • Rebre tota la informació de l’associació (documents, agenda, circular, emails, recursos, assessorament...).

 • Participar i accés a les activitats organitzades per AUELS.

 • Descomptes per la compra d’articles a la Llibreria Alibri.

 • Possibilitat d’entrar com a membre de la junta directiva.

 • Participar dels serveis d’AUELS.

 • Possibilitat d'entrar als comissions i/o participar els projectes d'AUELS.

 • Consulta els signes i gramàtica de la LSC.

 • Màxim 6 vegades anual per solicitar el servei d'intèrpret o mediador comunicatiu gratuita.

Documentació a presentar:

 • Fotocopia de certificat de discapacitat reconeguda minim 33%

 • Fotocopia de certificats o diploma de cursos de formació de LSC (minim nivell C2 de 120h o equivalent)

 • Fotocopia de certificat d'empresa per a professionals que treballen dins de la Comunitat Sorda o àmbit educatiu.

 • Certificat de les tasques de voluntariat o de soci de quasevol de les associacions relacionades amb la Comunitat Sorda, Sordcega o la Llengua de Signes

 • En cas pel professionals vinculats de la LSE o LSC: titulació de intèrpret, mediador comunicatiu o especialista en llengua de signes.

SOCI ESTUDIANT / PRÀCTIQUES EN LS

Quota soci anual 30€

Perfil de soci/a i requisits:

Persones que actualment siguin estudiants de LSE-LSC: cursos de comunicació (associacions), cicle formatiu de Mediació Comunicativa i estudis universitaris i/o Doctorats relacionats amb la Llengua de Signes. També ella valen practicar la LS despres de terminar estudis (fins nivel C2). Caldrà presentar un certificat o similar on es faci constar els estudis que s’estan realitzant.

Avantatges i drets de soci/a:

 • Assistir a l’assemblea amb dret de veu però sense vot

 • Rebre tota la informació de l’associació (documents, agenda, circular emails, recursos, assesorament...).

 • Descomptes per la compra d’articles a la Llibreria Alibri.

 • Participar dels activitats formatives i tallers.

 • Participar i accés a les activitats organitzades per AUELS.

 • Possibilitat de fer les pràctiques amb les activitats organitzades per AUELS.

 • Possibilitat d'entrar als comissions i/o participar els projectes d'AUELS

 • Consultes els signes i gramàtica de la LSC.

 • Possiblitat de col·laboració o participació els projectes d'AUELS

Documentació a presentar:

 • Fotocòpia dels certificats o diplomes de cursos formació de LSE o LSC acabats de quaselvol nivell, o bé, un certificat conforme s’està cursant un nivell determinat.

 • En cas si actualment estudiant de un CFGS mediació comunicativa o grau universitaria relacionat de la LSC: una fotocopia de matricula o certificat academic.

SOCIS NOUVINGUTS
Quota soci anual 20€

 

Perfil de soci/a i requisits:

Persones que encara no han tingut contacte amb la Llengua de Signes o el seu nivell competencial no els permet encara comunicar-se. Amb dret de veu però sense vot.

Avantatges i drets de soci/a:

 • Assistir a l’assemblea amb dret de veu però sense vot

 • Rebre tota la informació de l’associació (documents, agenda, circular emails, recursos, assesorament...).

 • Descomptes per la compra d’articles a la Llibreria Alibri.

 • Participar dels serveis d’AUELS.

 • Participar i accés a les activitats organitzades per AUELS.

bottom of page