top of page

Presentació

AUELS, la Associació d’Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes, és una entitat sense ànim de lucre d'àmbit autonòmic. Va ser constituïda el 24 de desembre de 2014 per socis fundadors Inmaculada Nogués (presidenta), Daniel Buñuelo (secretari) i Lidia Fos (tresorera). Els seus estatuts van ser aprovats el 20 de febrer de 2015. Aquesta associació va sorgir per satisfer la necessitat de les persones usuàries de la Llengua de Signes i els estudiants en formació, tant en el coneixement de la llengua i la seva cultura, com en la interpretació i/o mediació comunicativa.

 

Per a més informació sobre la missió i objectius de l'AUELS, consulteu els estatuts (enllaç extern)

Actual Junta Directiva d'AUELS està formada en la següent, totes elles usuàries de Llengua de Signes Catalana (LSC):

  • President:              Daniel Buñuelo Guerrero 

  • Vicepresident:       Ramon Munt Alfaro 

  • Secrètaria:             Marisol Muñozo Jimenez

  • Tresorer:                David Cañizares Muñiz​​

  • Vocal:                    Joan Manuel Monterde

  • Vocal:                    Héctor Caballero Infante

guiaentitats.png
guia d'entitats.png
bottom of page