top of page

Mediació Comunicativa

La mediació comunicativa és un servei realitzat per professionals competents en llengua de signes i amb coneixements en diverses estratègies de comunicació. Aquest servei ofereix suport a persones sordes, sordcegues i amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla, facilitant la seva participació i comprensió en diferents situacions del seu entorn diari, i realitzant accions de difusió i sensibilització social.

Els destinataris del servei són persones sordes, socis de l'AUELS i entitats o empreses de la província de Barcelona. Entre els serveis oferts es troben:

  • Visites mèdiques i hospitalàries.

  • Gestions en administracions públiques.

  • Gestions jurídiques amb notaris i advocats.

  • Entrevistes laborals i escolars.

  • Reunions específiques amb professionals.

Així mateix, s'ofereix suport en altres situacions similars on es requereix intervenció per millorar la comunicació entre persones sordes i oients, i en casos de risc d'exclusió social.

Per sol·licitar aquests serveis, és imprescindible fer-ho amb antelació. La reserva del mediador pot gestionar-se a través del correu electrònic: auels.serveis@gmail.com.

mediacion.png
bottom of page