top of page

Intèrpret de Llengua de Signes Catalana

L'intèrpret de llengua de signes és un professional competent tant en llengua de signes com en llengua oral que s'encarrega d'interpretar els missatges entre una llengua i l'altra, eliminar les barreres de comunicació existents entre els usuaris i facilitar l'accés a la informació en llengua de signes.

 

La funció principal de l'intèrpret de llengua de signes és igualar la situació de comunicació entre persones sordes usuàries de la llengua de signes i persones competents en aquesta.

 

Els intèrprets de llengua de signes, a diferència dels intèrprets de llengües orals, interpreten de i cap a la llengua de signes, els seus clients són persones sordes i oients del mateix àmbit geogràfic, i les situacions d'interpretació en les quals desenvolupen la seva feina són tant diverses com les necessitats comunicatives dels seus clients.

 

ilse.jpg

L'AUELS té una borsa de professionals i xarxa d'entitats d'intèrpret de LSC, que ofereix per als usuaris de socis d'AUELS, i altres entitats o empreses. L'objectiu d'aquest servei és facilitar la comunicació en la societat entre persones sordes signants i persones oients, com una eina d'accessibilitat que facilita la igualtat d'oportunitats i autonomia personal en la vida diària de les persones sordes a la nostra societat.

 

El Servei d'Intèrprets de Llengua de Signes Catalana (LSC) està dirigit a qualsevol persona sorda o sordcega que ho sol·liciti a les comarques: Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, per realitzar qualsevol gestió relacionada amb la vida quotidiana, en els següents àmbits o entorns:

 

  • Àmbit sanitari

  • Entrevistes laborals

  • Àmbit escolar

  • Gestions jurídiques o bancàries

  • Àmbit jurídic

  • Serveis Socials

  • Gestions en administracions públiques

  • Comissaries de policia

  • Trucades telefòniques, etc.

 

Per realitzar la petició dels serveis s'han de facilitar les dades de la persona o entitat sol·licitant i el lloc, data, hora i motiu de la sol·licitud. Contacte: auels.serveis@gmail.com

 ​Per els serveis col·lectius són aquells relacionats amb jornades, visites culturales, conferències, cursos, assemblees, activitats d'oci, etc. Consultar el pressupost.

bottom of page