top of page

Intèrpret de Llengua de Signes Catalana

El intèrpret de llengua de signes, competent tant en llengua de signes com en llengua oral, té com a funció principal interpretar missatges entre ambdues llengües, eliminant les barreres de comunicació entre usuaris sords i oients, i facilitant l'accés a la informació en llengua de signes.

La seva tasca és essencial per igualar les situacions de comunicació entre persones sordes usuàries de llengua de signes i persones oients. A diferència dels intèrprets de llengües orals, els intèrprets de llengua de signes treballen en una àmplia varietat de situacions, atenent a les necessitats comunicatives tant de persones sordes com d'oients dins del mateix àmbit geogràfic

 

L'AUELS disposa d'una borsa de professionals i una xarxa d'entitats d'intèrprets de LSC, oferint aquest servei als socis d'AUELS, així com a altres entitats o empreses. L'objectiu és facilitar la comunicació en la societat entre persones sordes signants i oients, com una eina d'accessibilitat per a la igualtat d'oportunitats i autonomia personal de les persones sordes.

 

El servei està disponible a diverses comarques i cobreix diversos àmbits com la sanitat, l'educació, l'àmbit laboral, jurídic, i més. Per a sol·licitar el servei, cal proporcionar les dades requerides per email. Els serveis col·lectius inclouen activitats com jornades, visites culturals, conferències, entre altres, i requereixen una consulta de pressupost

ilse.jpg
bottom of page